Tak Sedetikpun Lirik & Chord NDC Worship

No comment 3351 views

Tak Sedetikpun

NDC Worship

Key = F

Tempo 65

Intro : |F C/E |Dm C |Bb/D C/E |Bb |

Verse :

GmKau Bapa yang setiaAm
Tak pernah sedeGmtik Kau tinggalkan dirikuF
Gm Hatiku teguh di Amdalam janji-DmMu
Sampai ku G /Bmelihat kuasa-CMu

Chorus :

Karya-Mu B♭sempurna, C7 /B♭ ajaib dan AmmuliaDm
PenyertGmaan-Mu bukCtikan kasih-FMu kepadaku
KuagungB♭kan Engkau A Yesus terDmmulia
KaCsih-Mu terinB♭dah Cs’lamanya

Interlude 1 : |Dm G |C . F C/E |Dm Gm |Bbm A |

Verse
Chorus

Interlude 2 : |F
Bridge :

Ku teDmtap berhaC /Erap di daB♭ /Flam kesesaFkan
Ku tetap DmpercaCya waG /Blau tak meliE♭hat
S’bab ku yaC#kin

Chorus : (Key = F#)

Karya-Mu Bsempurna, C# /B ajaib dan B♭m muliaE♭m
PenyertG#maan-Mu bukC#tikan kasih-F#Mu kepadaku
KuagungBkan Engkau B♭ Yesus terE♭mmulia
KaC#sih-Mu terinBdah C#s’lamanya
Karya-Mu G#msempurna, C# /F ajaib dan B♭mmuliaE♭m
PenyertaG#man-Mu bukC#ftikan kasih-B♭Mu kepadaE♭ku
KuagungG#mkan Engkau  C# /F YeB♭sus terE♭mmulia
KaC#sih-Mu teriBndah, kaF# /B♭sih-Mu terinG#mdah C# s’lamanya

Ending : |Ebm G#m |C# . F# C#/F |Ebm C# B . |F# |

author
Author: 

    Leave a reply "Tak Sedetikpun Lirik & Chord NDC Worship"