KJ. No.357 – Dengar Panggilan Tuhan Lyrics

Posted on

Lirik Lagu Rohani Kristen Kidung Jemaat 357
Dengar Panggilan Tuhan

Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasaNya kau
jadi anak Tuhan, pelayan umatNya.

2. Gunakanlah bakatmu, pemb’rian kasihNya;
amalkan karyamu bagi manusia.

3. Percaya pada Tuhan, tanganNya pandumu,
dan kasih anug’rahNya tumpuan bgimu.

4. Berikanlah bantuan bagi sesamamu;
pancarkan cahya Tuhan di dalam hidupmu.