X

Kunyanyi Haleluya Lirik & Chord Symphony Worship

Kunyanyi Haleluya Lirik & Chord Symphony Worship

Chord Kunyanyi Haleluya (Symphony Worship)
Key :  [chord D]

Intro :
[chord D]       [chord Am]         [chord Em]        [chord G]

VERSE
[chord d]   BAPAKU DA[chord am]TANG
[chord em]     MENYEMBAHMU [chord g]DISINI
[chord d]     KUPERCAYA [chord am]KAU
[chord em]     ADA BAGI[chord g]KU

PRE-CHORUS
[chord em]    TAK USAH KU TAKUT[chord d/f#]    SBAB KAU SERTA[chord g]KU

TAK USAH KU BIMBANG[chord a]    KAU DI DALAM[chord em]KU
TAK USAH KU CEMAS[chord d/f#]    KAU PENGHIBUR[chord g]KU
SAAT KU LEMAH KAU [chord a]KUATKU

CHORUS
KUNYANYI [chord d]HALELU[chord dmaj7]YA
KUNYANYI [chord bm]HALELU[chord dmaj7/b]YA
SUNGGUH KAU HE[chord g]BAT
AJAIB PERKASA[chord d/f#] PERBUATAN[chord em]MU     [chord a]
DIHIDUP[chord D]KU

Outro :
[chord D]        [chord Am]         [chord Em]         [chord G]
[chord D]        [chord Am]         [chord Em]         [chord G]

Download Lagu Kunyanyi Haleluya Symphony Worship mp3

Recent search terms:

Related Post

This website uses cookies.