Nanaku – Tunjukan KuasaMu

Berdirinya negri ini TuhanAtas kehendakMuTak tertutup dihadapanMu ya Tuhan dukanya tanah iniBukankah Tuhan melihatDisetiap hati yang resahkekudusan yang punyaMUSemakin jauh,jauh […]